1. Organizator „Pierwszej Konferencji Online W Wielkim Formacie”

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin konferencji:

28 kwietnia 2021 r.

3. Platforma konferencyjna:

Konferencja odbędzie się za pomocą platformy Click Meeting. Jest to platforma oparta na przeglądarce internetowej, dlatego zalecane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera. Podczas konferencji online prosimy o zamknięcie wszystkich niepotrzebnych aplikacji na komputerze.  Zalecane parametry sprzętowe do prawidłowego odbioru transmisji:

- procesor czterordzeniowy (min. 2GHz),

- 4 GB pamięci RAM,

- system operacyjny Windows 8 lub wyższy lub Mac OS wersja min. 10.13,

- mikrofon oraz głośnik (ewentualnie kamera),

- dostęp do Internetu.

4. Cena za udział w konferencji:

- Przedstawiciele drukarń, agencji reklamowych i studiów graficznych: bezpłatnie – przy rejestracji na konferencję do 21.04.2021; po tym terminie 100 PLN netto + VAT 23% (123 PLN brutto)/osobę.

- Przedstawiciele firm Partnerów konferencji: bezpłatnie – przy rejestracji na konferencję do 21.04.2021, po tym terminie 100 PLN netto + VAT 23% (123 PLN brutto)/osobę.

- Przedstawiciele pozostałych firm: 300 PLN netto + VAT 23% (369 PLN brutto) – przy rejestracji na konferencję do 21.04.2021, po tym terminie 450 PLN netto + VAT 23% (553,5 PLN brutto)/osobę.

5. Rejestracja:

Uczestnik konferencji zobowiązany jest w terminie do 21 kwietnia 2021 r. przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy (www.wielkiformat.akademia-wiedzy.eu/rejestracja) lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w konferencji.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu. W przypadku odwołania konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w konferencji lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za wydarzenie w innym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 21.04.2021 środki za udział w konferencji nie będą zwracane.  Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas wydarzenia.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących konferencję oraz podczas transmisji z konferencji realizowanej na żywo.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiale filmowym z „Pierwszej Konferencji Online W Wielkim Formacie” zorganizowanej w dniu 28.04.2021 roku, na platformie Click Meeting, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 94-104 przy ul. Obywatelskiej 115, numer KRS: 0000061977, numer NIP: 7270126393, oraz jego publikację na portalu internetowym YouTube, platformie Click Meeting, w mediach społecznościowych, stronach internetowych należących do firmy Polski Drukarz Sp. z o.o. i udostępnianie uczestnikom lub zainteresowanym tematyką tej konferencji, bez ograniczeń czasowych oraz zezwala na przygotowanie z tego materiału filmowego nowego filmu w celach promocyjnych wydarzenia i jego udostępnianie na wymienionych powyżej polach eksploatacji. Uczestnik nie będzie rościć sobie żadnych praw finansowych do opublikowanego materiału filmowego wykorzystującego jego wizerunek.

10. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów konferencji, niezbędnych do dokonania rejestracji i udziału w konferencji.

11. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 42 6871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

12. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach????. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

13. Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

14. W razie wszelkich pytań odnośnie do rejestracji na konferencje informacji udzielają:

Wojciech Szymczak
42 687 12 92, 601 979 668

Rafał Kłąb
42 687 12 92, 607 979 505

biuro@swiatdruku.eu